Painting Gallery Store

Friday, 5 March , 2021
Cart (0)

No products in the cart.

۵- هر قالب را میتوانیم بر روی چند دامنه نصب و استفاده نماییم ؟

با توجه به قوانین شرکت هر یک از قالب های خریداری شده اجازه نصب بر روی ۳ دامنه مجزا را دارد و بعد از آن میبایست مجدد اقدام به خرید قالب نمایید.


Designed by mankarino Company
LemonTheme